IPTeams A/S
Ragnagade 7, Baghuset, 1. sal
DK-2100 Copenhagen Ø
T +45 33 69 03 07
mail@ipteams.dk

Når modenhed bliver strategisk

af Martin Toft Hansen

Virksomhedens projekter skal understøtte strategien – ellers spildes sparsomme ressourcer hvis projekterne ikke har det rigtige retning. Det betyder, at der i endnu højere grad end tidligere skal fokuseres på, at projekterne er i tråd med det fokus, som virksomhedens ledelse har; altså virksomhedens strategi. Og det gælder således også arbejdet med projekternes modenhed – her skal virksomhederne være meget skarpe på at udvælge de elementer i modenhedsmodellerne, som direkte understøtter strategien. Hvis alt er med, stiger risikoen nemlig for, at der sker en udvanding af fokus, og at virksomhedens vigtigste projekter forfladiges

Læs hele seniorprojektleder Martin Toft Hansen’s artikel om dette spændende og kontroversielle emne ”Når modenhed bliver strategisk

Når medarbejderne holdes ude,
fejler forandringer

Af Michelle Hansen, Jyllands-Posten

Et projekt kan godt ligne en succes, når det overholder budget og tidsplan. Men hvis brugerne - f.eks. medarbejdere eller kunder - ikke tager det til sig, får organisationen ikke det fuldeudbytte, og det bliver en fiasko. 
"Brugerne er vigtige, fordi deres opfattelse er afgørende for, om projektets leverancer bliver taget i brug eller solgt" fortsætter Myanne Olesen, der er en af fageksperterne bag forskningsprojektet, som IT Universitetet og teknologihuset Delta står bag. Formålet med forskningsprojektet var at finde ud af, hvorfor så mange forsøg på forbedringer fejler, og hvordan man kan ændre det. Svaret er en ny model, ImpovAbility, der skal give forandringer succes.
Sofwarevirksomheden SimCorp har været med til at teste og udvikle ImprovAbility-modellen, og den har sat sig tydelige spor i den måde, man arbejder med forandringsprojekter på.

Læs hele artiklen fra Jyllands-Posten her