IPTeams A/S
Ragnagade 7, Baghuset, 1. sal
DK-2100 Copenhagen Ø
T +45 33 69 03 07
mail@ipteams.dk

Lean projektledelse

Forfatter: Damián Arguimbau
Kr. 285,- / Bestil på mail

Bogen henvender sig til erfarne projektledere. Bogen beskriver it-projekter ud fra en leverandørs synsvinkel og søger at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan sikrer man sig, at kunden er tilfreds med det system, man i sidste ende leverer?
  • Hvordan sikrer man sig, at det er det rigtige, man udvikler?
  • Hvordan effektiviserer man udviklingsforløbet?

Det er ikke hensigten med bogen at give en altomfattende projektmetode, eller at beskrive alle dele af et projekt. Hensigten er at fokusere på nogle særlige problemstillinger, som it-leverandører møder i projektledelsessammenhænge.

God Coaching

Forfatter: Bjarne Kastberg & Flemming Videriksen
Kr. 199,- / Bestil på mail

God coaching – lederen som coach fører dig direkte ind i praksis for vor tids væsentligste ledelsesparadigme, nemlig coaching. Coaching er det værktøj, der synligt kan være med til at fremme en forandringsproces samt udvikle innovative og motiverede medarbejdere. Ved at anvende coaching får du som leder mulighed for at frigøre dine medarbejderes uanede ressourcer og potentialer og dermed gøre det muligt for dem at forøge deres præstationer.

Effektive team

Forfatter: Bjarne Kastberg & Flemming Videriksen
Kr. 275,- / Bestil på mail

Effektive team – den direkte vej til toppræstationer handler om team og alle de elementer, der knytter sig til det at arbejde i team: om forudsætningerne for at arbejde med team, hvordan man opbygger team, hvad team kan præstere, og hvordan man kan vedligeholde dem. Bogen har specielt fokus på, hvordan man kan arbejde med teamets indre dynamik og det – Inner Game?, som udspiller sig hos hvert enkelt team-medlem. Hvorfor arbejde i team? Hovedmålet med team-samarbejde er at samle medarbejdernes individuelle kvaliteter til kol-lektive kvalifikationer, færdigheder, kompetencer og energier, så de sammen kan optimere deres performance og resultater og nå fælles mål.

Tør du kysse frøen

Forfattere: Bjarne Kastberg, Finn Van Hauen & Arlene Soden
Kr. 298,- / Bestil på mail

Har du nogensinde oplevet, at projekter faldt til jorden, fordi de ikke blev mødt med forpligtelse og begejstring blandt medarbejderne eller kollegerne? Har du oplevet, at din virksomhed er stødt ind i markedsproblemer, som ikke kunne forudsiges eller forstås ved hjælp af simpel logik? Hvis du ønsker at forstå hvorfor, kan det være, at du må revurdere dine egne overbevisninger omkring det mest grundlæggende spørgsmål ved ledelse - nemlig kontrol. At tænke over kontrol på en ny måde er at "kysse frøen" - at begynde forvandlingen. "Prinsen", du kan vinde, er indsigt i det følgende: Hvorfor regler og styring af adfærd ikke skaber tilpasningsevne; og hvorfor vi derfor må nytænke vores opfattelse af, hvad kontrol kan anvendes til. Hvordan du genkender de skjulte faktorer, der virkelig kontrollerer din organisation, der kan understøtte forandring, tilpasningsevne, fornyelse og begejstring. Denne bog belyser "Værdibaseret ledelse", "Den lærende Organisation" og traditionel ledelse i en bredere sammenhæng.